Subsidie praktijkleren nog aanvragen tot 16-09-2019.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidie Praktijkleren. Dit is een subsidie om u als werkgever tegemoet te komen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen per opleidingsgroep. Het bedrag is maximaal € 2700,- per student per studiejaar. Uiteraard verzorgen we graag voor u deze subsidie aanvraag. De afgelopen jaren hebben we dit al vaker voor onze klanten verzorgd. Ook u nemen we dit werk graag uit handen.

Doel van Subsidie Praktijkleren
De overheid wilt dat leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen bij bedrijven terecht kunnen in leerwerkplaatsen. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Via de Subsidie Praktijkleren geeft de overheid bedrijven een tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding.

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden

Aanvragen van de subsidie
De aanvraag kan worden ingediend voor de periode 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019. In de periode 2 juni om 9:00 uur t/m 16 september 2019 17:00 uur kan de subsidie praktijkleren aangevraagd worden via https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html met een digitaal e-herkenningscertificaat.

bron van Winssen 25-06-2019.