Nieuwe regels ook voor zonnepanelen

Per 01.01.2020 veranderen er btw-regels. Het gaat om de ‘kleineondernemersregeling’ (KOR). Wat zijn de gevolgen voor de eigenaren van zonnepanelen?
Als u eigenaar van zonnepanelen bent, dan zult u wel weten dat u om die reden in de btw-heffing wordt betrokken. Via een btw-aangifte krijgt u alle btw terug die u betaalde bij aanschaf. De keerzijde is dat u btw moet afdragen over de vergoeding die u krijgt voor de door u geleverde energie. Maar aan dat laatste is wel een mouw te passen met de ‘kleineondernemersregeling’. Dankzij deze regeling hoeft u namelijk toch geen btw aan de Belastingdienst te betalen als u in een kalenderjaar per saldo minder dan € 1.345 moet aangeven (btw over uw omzet minus uw voorbelasting). U krijgt een vermindering als het saldobedrag in een kalenderjaar tussen de € 1.345 en de € 1.883 zit.

Geen facturen. Wanneer u alleen voor die zonnepanelen btw-ondernemer bent, blijft het saldobedrag van de btw doorgaans onder de genoemde € 1.345. U draagt dan geen btw af. Daarbij kunt u dan ook vrijgesteld worden van administratieve verplichtingen, zodat u geen facturen hoeft uit te reiken aan de afnemer van uw energie.

2020. De KOR gaat veranderen per 01.01.2020. Er komt een vrijstelling die afhankelijk is van uw omzetbedrag en niet meer van het saldo (btw over uw omzet minus voorbelasting). Wanneer uw omzet in een kalenderjaar minder dan € 20.000 bedraagt, gaat er een btw-vrijstelling gelden. Dat houdt in: geen btw verschuldigd over uw omzet en geen recht op aftrek van btw over uw kosten (voorbelasting). Gelukkig bestaat het plan om iedereen die nu een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, automatisch deze nieuwe btw-vrijstelling te verlenen.

Ook voor anderen gevolgen. De vernieuwing van de KOR heeft nog meer gevolgen, niet alleen voor de eigenaren van zonnepanelen. Er zullen bedrijven zijn die nu de KOR toepassen, ondanks een relatief hoge omzet, als de btw over de omzet en de voorbelasting elkaar in evenwicht houden. Dat zal vanaf 2020 dan niet meer mogelijk zijn, omdat de nieuwe vrijstelling uitsluitend aan de hoogte van de omzet gekoppeld is.

Ook onder de nieuwe vrijstelling voor kleine ondernemers (vanaf 2020) hoeft er geen btw afgedragen te worden over de opbrengst van zonnepanelen.
Bron: Tips en Advies