Is uw organisatie voorbereid op de nieuwe WAB?

Door de invoering van de WAB gaat u vanaf 1 januari 5% meer WW-premie betalen voor arbeidscontracten die niet voor onbepaalde tijd zijn. Het kan financieel zeer interessant zijn om nog voor 1 januari a.s. arbeidscontracten aan te passen. Denk hierbij aan het omzetten van contracten voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.

Wanneer mag u de lage WW-premie hanteren?
Om de lage WW-premie toe te mogen passen, moet uw organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Er is sprake van een contract voor onbepaalde tijd.
2. Er is sprake van een vast aantal uren per periode. Oproepkrachten zijn dus automatisch hoog tarief!
3. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd, door alle partijen ondertekend en voorzien van de datum waarop is ondertekend.

Wanneer is de hoge WW-premie van toepassing?
Wordt van één van bovenstaande voorwaarden afgeweken dan is de hoge premie van toepassing.

Ontbreekt bijvoorbeeld een handtekening van een medewerker op een arbeidsovereenkomst, dan is de hoge WW premie van toepassing.
Bron: Van der Veen en Kromhout, gepubliceerd 23-10-2019.